Stowarzyszenie Progress

Rada Pożytku Publicznego w Stargardzie

Mamy swojego przedstawiciela w Radzie Pożytku Publicznego w Stargardzie !

24 maja w starostwie odbyło się jej pierwsze posiedzenie, podczas którego wybrano przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Rada będzie m.in. wyrażać opinie w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Tworzą ją przedstawiciele Rady Powiatu Stargardzkiego: Beata Radziszewska, Elżbieta Szumska, Zarządu Powiatu Stargardzkiego: Izabela Kowalska, Alicja Kacprzyk, Sylwester Ruciński oraz organizacji pozarządowych: Małgorzata Krysiak, Małgorzata Motylińska-Haczyk, Agnieszka Myszkowska, Magdalena Sawicka-Bartosik, Tadeusz Sowa.

Na pierwszym spotkaniu odbyło się głosowanie, w wyniku którego przewodniczącą Rady została Agnieszka Myszkowska. Na wiceprzewodniczącą wybrano Beatę Radziszewską, a na sekretarza Izabelę Kowalską. Omówiono również sprawy organizacyjne.

Rada będzie opiniować projekty strategii rozwoju powiatu, uchwał i akty prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, udzielać pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Jej wszystkie zadania określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie.